Umów się telefonicznie przed wizytą

O mnie

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny.

Psycholog medycyny pracy, transportu

Właścicielka Pracowni Psychologii Pracy. Jako psycholog udzielam pomocy terapeutycznej w problemach ludziom, którzy chcą żyć zdrowiej,bardziej świadomie. Staram się im pomóc w uświadomieniu automatycznych sposobów myślenia, które są szkodliwe i ich zakwestionowaniu , zrozumieniu, w jaki sposób myśli wpływają na emocje i zachowanie .Szukamy sposobów radzenia sobie ze stresem i opracowujemy konkretne strategie rozwiązywania problemów. Dużą uwagę poświęcam objawom psychosomatycznym i staram się zauważać związek kryzysów w życiu z chorobami somatycznymi. Szczególnie bliscy mi są pacjenci onkologiczni. Wykorzystuję techniki Mindfulness, Interwencji Kryzysowej.

Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczę w różnych szkoleniach, mi.in.

 • Szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Osób Dorosłych - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie - Centrum Terapii Dialog
 • Szkolenie z Interwencji kryzysowej - Jak pracować z osobą,która dotknęła nagła tragedia.
 • Jak pracowac z pacjentem chorym onkologicznie
 • Czym jest depresja i jak pracować z jej objawami na różnych etapach jej nasilenia?
 • Jak przeprowadzić interwencję kryzysową wobec dziecka/nastolatka, który chce odebrać sobie życie?
 • Jak pomóc pacjentowi radzić sobie z emocjami w najtrudniejszych sytuacjach życiowych?
 • Wzbogać swój warsztat o podstawy RTZ
 • Jak pracować z dorosłymi pacjentami nad stłumioną złością na rodziców?
 • Wzbogać swój warsztat o terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach (tsr)
 • Jak pracować z dorosłym pacjentem z adhd?
 • Jak pracować z dorosłymi pacjentami z zespołem aspergera (spektrum Autyzmu)?
 • Jak przeprowadzić interwencje po próbie samobójczej lub samobójstwie Dziecka/nastolatka?
 • Jak pomagać parze przepracować silne konflikty (stosując analizę skryptów międzypokoleniowych)?
 • Dylematy w terapii par i rodzin.Szkolenie z profesorem Bogdanem De Barbaro
 • Jak pracować z osobami, które doświadczają przemocy domowej?
 • Jak pracować z pacjentami z atakami paniki?
 • Jak pracować z pacjentem, który żyje w ciągłym lęku i zamartwianiu?
 • Jak pracować z parą w gabinecie psychoterapeuty?
 • Wzbogać swój warsztat pracy o dialog motywujący.
 • Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD)?
 • Szkolenie z Interwencji kryzysowej - Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Od lęku , przez ból ku paranoi – diagnostyka i analiza przypadków w kontekście specyfiki postaw i poziomu wglądu – Instytut PWN
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych u uczestników ruchu drogowego.- Uniwersytet Gd.
 • Terapia bezsenności w terapiach kontekstualnych - Sabina Sadecka-terapia traumy
 • Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy?

Prywatnie - lubię rozmawiać z ludźmi. Jestem miłośniczką psów. Fascynują mnie góry, jeziora. Uprawiam różne formy aktywności ruchowej.

Bliska mi jest filozofia mindfulness, która pozwala redukować stres poprzez uważność na daną chwilę. Zgadzam się ze zdaniem, które głosi twórca nurtu mindfulness Jon Kabat -Zinn: Najlepiej dbamy o przyszłość, dbając o teraźniejszość teraz

podpis

Historia zawodowa

Uniwersytet Wrocławski, 5-letnie jednolite studia psychologiczne, specjalność psychologia kliniczna.

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci - Elbląg
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Elbląg - psycholog, psycholog transportu
 • Pracownia Psychologii Pracy - współpraca z zakładami pracy, lekarzami, ośrodkami nauki jazdy
 • Uprawnienia psychologiczne do wydawania orzeczeń do pozwolenia na broń
 • Współpracuję z Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Studenci odbyli wizytę w 2023, jak i w 2024 roku