Umów się telefonicznie przed wizytą

Pomoc psychologiczna

Wspieram klienta w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, a także pomagam w poradzeniu sobie ze stresem. Poradę można wesprzeć testami psychologicznymi, których interpretacja pozwoli dostrzec cechy osobowości, temperamentu, sposób myślenia odpowiedzialne za zachowanie klienta. Umożliwi to szczegółowszy wgląd w sytuację, szersze spostrzeżenie problemu, zmianę i uzyskanie poczucia kontroli.

Dla tych, którzy potrzebują pomocy w problemach

Porada psychologiczna jest to pomoc w trudnościach emocjonalnych, kryzysie osobistym. W sytuacji, w której dotychczasowe sposoby radzenia już nie wystarczają. Jest rozmową służącą pogłębieniu zrozumienia siebie, sytuacji, aby odzyskać utraconą równowagę emocjonalną.


Pomoc opiera się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, wykorzystuję też techniki interwencji kryzysowej. Bliskie są mi również treningi relaksacyjne, które są jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem , lękiem . W chwilach silnego napięcia dają stan spokoju i odprężenia . Regularnie praktykowane powodują długoterminowe korzyści. Zwiększają odporność , poprawiają samopoczucie , uczą samodzielnego wpływu na emocje, zmniejszają napięcie mięśniowe. Do treningów relaksacji należą m.in. :

- techniki oddychania – polegają na skierowaniu uwagi na oddech.
W chwili wzmożonego napięcia obserwacja wdechu i wydechu powoduje wzrost poczucia spokoju, kontroli emocji, wpływu na stan umysłu.
Obserwacja dokąd wędruje uwaga. Może w głowie pojawia się jakaś myśl , emocja? A może ciało wysyła jakieś sygnały? Dobrze jest je zauważyć i łagodnie wrócić do oddechu.

Najbardziej znanym programem jest też trening redukcji stresu oparty na uważności stworzony przez profesora psychiatrę Jona Kabata-Zinna - Mindfulness.
Polega na skupieniu uwagi na chwili obecnej, przy równoczesnym łagodnym przyjmowaniu i akceptowaniu emocji, myśli i wrażeń zmysłowych.

Inne znane techniki o naukowo potwierdzonej skuteczności to :

-trening Jacobsona np. https://youtu.be/DWxBQOz5FzM
-trening autogenny Schulza np. https://youtu.be/DAxYabx1ELQ

Pomoc psychologiczna

Dla tych, którzy potrzebują wskazówek do rozwoju osobistego, zawodowego

Wykonuję także diagnozy psychologiczne stanu psychicznego, poziomu intelektualnego, funkcji poznawczych w celu poszerzenia wiedzy na drodze do samorozwoju. Diagnozę sporządza się na podstawie wywiadu, obserwacji i testów psychologicznych. Testy psychologiczne odgrywają dużą rolę w ocenie zaburzeń psychicznych, a także preferencji zawodowych, osobowościowych, temperamentalnych.