Umów się telefonicznie przed wizytą

Pomoc psychologiczna
w Elblągu i online

Z satysfakcją od 25 lat wykonuję zawód psychologa . Ukończyłam szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń psychicznych u osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie . Nurt ten zakłada ,że nasze zachowania i emocje zależą od wyuczonego myślenia i interpretowania tego, co nam się przydarza. Terapeuta pomaga zmienić niepożądane schematy myślowe i uczy zastępować je nowymi, zdrowymi. Wpływa na procesy poznawcze ,które zmieniają zachowanie , behawioryzm. Wspieram klienta w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, a także pomagam w poradzeniu sobie ze stresem. W pracy wykorzystuję też techniki interwencji kryzysowej.

Świadczę pomoc w problemach:

 • - depresji
 • - z lękiem
 • - z zaburzeniami odżywiania
 • - z chorobami psychosomatycznymi
 • - ze stresem pourazowym
 • - z niską samooceną
 • - w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i hipochondrii
 • - z myślami samobójczymi

wsparcie w chorobach onkologicznych:

 • - w stresie związanym z diagnozą choroby i leczeniem,
 • - z negatywnymi emocjami w trakcie i po zakończeniu leczenia,
 • - w poczuciu braku nadziei

Dla tych, którzy potrzebują pomocy w problemach

Terapia psychologiczna jest to pomoc w trudnościach emocjonalnych, kryzysie osobistym. W sytuacji, w której dotychczasowe sposoby radzenia już nie wystarczają. Jest rozmową służącą pogłębieniu zrozumienia siebie, sytuacji, aby odzyskać utraconą równowagę emocjonalną.

Uczę treningu redukcji stresu opartego na uważności Mindfulness. Został on stworzony przez profesora psychiatrę Jona Kabata-Zinna.Polega na skupieniu uwagi na chwili obecnej, przy równoczesnym łagodnym przyjmowaniu i akceptowaniu emocji, myśli i wrażeń zmysłowych. Bliskie są mi również treningi relaksacyjne, które są jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem , lękiem . W chwilach silnego napięcia dają stan spokoju i odprężenia, regularnie praktykowane powodują długoterminowe korzyści. Zwiększają odporność , poprawiają samopoczucie , uczą samodzielnego wpływu na emocje, zmniejszają napięcie mięśniowe.
Do treningów relaksacji należą m.in. :

- techniki oddychania – polegają na skierowaniu uwagi na oddech.

W chwili wzmożonego napięcia obserwacja wdechu i wydechu powoduje wzrost poczucia spokoju, kontroli emocji, wpływu na stan umysłu. Obserwacja dokąd wędruje uwaga. Może w głowie pojawia się jakaś myśl, emocja? A może ciało wysyła jakieś sygnały? Dobrze jest je zauważyć i łagodnie wrócić do oddechu.

Inne znane techniki o naukowo potwierdzonej skuteczności to :

-trening Jacobsona np. https://youtu.be/DWxBQOz5FzM
-trening autogenny Schulza np. https://youtu.be/DAxYabx1ELQ

Pomoc psychologiczna

Dla tych, którzy potrzebują wskazówek do rozwoju osobistego, zawodowego

Poradę można wesprzeć testami psychologicznymi, których interpretacja pozwoli dostrzec cechy osobowości, temperamentu, sposób myślenia odpowiedzialne za zachowanie klienta. Umożliwi to szczegółowszy wgląd w sytuację, szersze spostrzeżenie problemu, zmianę i uzyskanie poczucia kontroli. Wykonuję także diagnozy psychologiczne stanu psychicznego, poziomu intelektualnego, funkcji poznawczych w celu poszerzenia wiedzy na drodze do samorozwoju. Diagnozę sporządza się na podstawie wywiadu, obserwacji i testów psychologicznych. Testy psychologiczne odgrywają dużą rolę w ocenie zaburzeń psychicznych, a także preferencji zawodowych, osobowościowych, temperamentalnych.

Terapie odbywają się zarówno osobiście w gabinecie na Al. Tysiąclecia 5, pokój 18 w Elblągu, jak i online poprzez platformę Google Meet.